درباره خبرگزاری بيزنس تايم

خبرگزاري تحليلی بيزنس تايم، توسط تيم تخصصی تحليل گران ماهنامه «بيزنس تايم» راه اندازی شده است . تمرکز اين خبرگزاري بر روی رخدادهای اقتصادی , تجاری و صنعتی می باشد.

ماموريت خبرگزاری بيزنس تايم :  انتشار اخبار مستند و معتبر درباره فعاليت های؛ تجاری، اقتصادی و صنعتی کشور گرجستان است. تمامی اخبار مهم در زمينه های اقتصادی و اجتماعی اين خبرگزاری از طريق سايت به آدرس www.fa.businesstime.ge منتشر می شود. و اطلاعات تحليلي محيط اقتصادي و بازار کسب و کار گرجستان به اعضای (عضويت /لينک) سايت ارسال می شود. 

 

خدمات آژانس خبری و تحليلی  :

  • تحليل اخبار روز اقتصادی برای اعضاء
  • پشتيبانی و پوشش رسانه ای از فعاليت های مختلف در حوزه اقتصادی
  • پوشش اخبار نشست ها، کنفرانس ها، نمايشگاه ها و ساير رخداد های اقتصادی
  • ارائه خدمات حمايتی ازطريق نشست های خبری، انعکاس و نمايش ساير اخبار مهم  

 

تبليغات

برای اطلاع از تعرفه تبليغاتی لطفا با ما تماس بگيريد :

تلفن :  73/63 83 223 ( 32 995+)

پست الکترونيکی : office@medial.ge

 

 

 

 

1302