شهر آنلاکیلا با کره جنوبی تفاهم نامه همکاری امضا نمود

کتی بوجوراشویلی مدیر عامل شهر جدید آناکلیا در سپتامبر 2017 به کشور کره جنوبی سفر کرده و در این سفر موفق به عقد قرارداد همکاری سرمایه گذاری شرکت های کره جنوبی در این پروژه گردید. 

این شهر که در سال 2003 طراحی شد و تا سال 2020 به بهره برداری میرسد. وسعت این شهر 13000 کیلومتر میباشد  و بعنوان منطقه آزاد اقتصادی  مدرن ترین شهر در غرب گرجستان خواهد گردید. این شهر دارای ساختمان های مسکونی و تجاری و صنعتی خواهد بود . 

1336