شروع پروازهای شرکت هواپیمایی وایز ایر مجارستان

شرکت هواپیمایی " وایز ایر " برای اولین بار اقدام برقراری پرواز  از فرودگاه تفلیس به رم - برسلونا - پاریس نمود . قیمت های پرواز از این فرودگاه با قیمت های بسیار نازل در مقایسه با فرودگاه تفلیس می باشد . بلیط های این شرکت هواپیمایی قابل فروش در سایت این شرکت می باشد. 

810