ایستگاه جدید متروی تفلیس "دانشگاه دولتی" مورد بهره برداری قرار گرفت

بعد ازپروژه باسازی که دو سال به طول انجامید امروز نخست وزیر گرجستان در مراسمی این ایستگاه مترو را افتتاح نموده. بانک توسعه آسیا سرمایه گذار این پروژه میباشد. در این روز کارت های مترو برای میهمانان به مناسبت بازگشایی این ایستگاه چاپ و توزیع گردید. به گفته نخست وزیر گرجستان این ایستگاه مترو دارای مدرن ترین سیستم می باشد. ایشان همچنین متذکر شدند که مترو تفلیس روزانه بین 300 تا 400 هزار تفر را جا به جا می کند و پیش بینی می شود که این ایستگاه 15000 نفر روزانه به این آمار می افزاید . این مترو در منطقه صابور تالو و بعد از مترو دلیسی و واژابشاولا می باشد . همچنین به همت شهرداری تفلیس 44 واگن مدرنیزه و 3 ایستگاه مترو مورد باسازی قرار گرفته است. 

947