گفتگوی با بانک ملی گرجستان در خصوص حساب های شهرواندان ایرانی

بخش مطبوعات و رسانه های بانک مرکزی گرجستان در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی بیزنس تایم اعلام نمود که : 

 

هیچ گونه محدودیتی برای افتتاح حساب های بانکی برای شهرواندان ایرانی از سوی بانک مرکزی گرجستان اعمال نگردیده است. همچنین خاطر نشان کردند که با توجه به قوانین داخلی بانک های خصوصی آنها می توانند درباره شرایط افتتاح حساب قوانین داخلی خود را وضع نموده و در تمامی تصمیم گیری های خود مستقل میباشند. ( بر اساس بند 4 ماده 211 قانون گرجستان ) 

 

 

819