بهره برداری از خط بین المللی راه آهن باکو - تفلیس

رامین گلوزاد: " من مفتخر هستم که اعلام کنم که ما موفق به بهره برداری خط بین المللی راه آهن باکو - تفلیس گردیدم "

 

وزیر حمل و نقل، ارتباطات و فناوری آذربایجان در مورد اهمیت ارتباطات حمل و نقل و راه آهن ترانزیت در چارچوب "انجمن راه آهن تفلیس"در نشت اقتصادی جاده ابریشم سخنرانی نمود. به گفته رامین گلوزاد، آذربایجان توجه زیادی به مسئله ساده سازی حمل و نقل بین المللی دارد.

"من می خواهم با افتخار بگویم که در 30 اکتبر، شاهد یک رویداد بزرگ در حوزه حمل و نقل بودیم - خط آهن بین المللی باکو-تفلیس-کارس را افتتاح نمودیم. رهبران کشورهای مختلف،  دولت آذربایجان و گرجستان در این رویداد  مشارکت تنگا تنگی داشند.  ایجاد این مسیر نتیجه همکاری میان گرجستان و ترکیه و  آذربایجان می باشد. رامین گلوزاده همجین اشاره کرد که : این پروژه به تقویت روابط و گسترش تجارت کمک شایانی خواهد نمود.

 

945