پیش بینی افزایش گردشگران چینی در گرجستان

دیمیتری کومیسویلی، وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستاندر حاشیه نشست اقتصادی  درباره های  حوزه های مختلف اقتصادی که گرجستان و چین در آینده خواهند داشت اشاره نموده .  دیمیتری کومشیوشلی در مورد  دیدار  با معاون وزیر اقتصاد  جمهوری خلق چین در خلال نشست اقتصادی جاده ابریشم اظهار کرد که این دیدار بسیار موفقیت آمیز بوده است . 

پیش بینی می کنیم که در سال آینده گردشگران چینی در گرجستان با رشد بسیار زیادی روبرو خواهیم شد. در حال حاضر پروژه های در زمینه ساخت گلخانه و بیمارستان با تامین مالی چین در حال بررسی میباشد که در آینده ای نزدیک آغاز خواهد گردید. 

 

958